Lite lässtatistik för 2013

Under  läste jag 160 st böcker, tre var noveller från novellix men en bok är en bok är en bok enlig mig. Annars kan man ju ta någa sidor från The Fiery Cross 1414s om man har problem med det…

Av de 160 böckerna var 88 på svenska och 72 på engelska. Helt klart mitt rekordår för att läsa på engelska! I början av året och och på sommaren läste jag mest på engelska.

120 böcker var:

  • 80skriva av en kvinna
  • 37 böcker  var skrivna av en man
  • 1 bok  av två män
  • 1 bok skriven av en man och en kvinna
  • 1 bok skriven av 2 män och en kvinna.
  • 69 av dem var mina egna.
  • 81 var biblioteksböcker
  • Resten var lånade eller lästes på datorn.
  • 20 lästes på Kindle

Jag läste 11st tegelstenar, böcker med mer än 500 sidor. Den tjockaste hade 1414 sidor, Diana Gabaldons The Fiery Cross i pocket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.