Vad jag pratar om när jag pratar om rasism

Vi blir alltmer medvetna om hur rasism inte bara är en fara för samhället utan hur den även påverkar individen. Att uppleva rasism och diskriminering är en psykologisk och känslomässig upplevelse som formar ditt sätt att relatera till omvärlden.

Med utgångpunkt i egna erfarenheter och forskning om ojämlikhet i Sverige synar Seher Yilmaz hur rasismen tar sig uttryck i det levda livet såväl som på strukturell nivå. Hon diskuterar några av vår tids mest omdebatterade frågor: klass, kön, meritokrati, identitetspolitik, välvilja, internalisering.

Med Vad jag pratar om när jag pratar om rasism begreppsliggör Seher Yilmaz rasism i ett svenskt sammanhang: hur ska vi prata om den, vilka ord och begrepp är användbara? Det är först när vi kan sätta ord på förhållanden som de också går att förändra.

En kort bok, med enkelt språk som är lätt att förstå. Bra att den handlar om rasism från ett svenskt/nordiskt perspektiv, till skillnad från all itteratur från Storbritannien och USA.
Den fick fyra stjärnor på Storygraph.

2 thoughts on “Vad jag pratar om när jag pratar om rasism

  1. […] Vad jag pratar om när jag pratar om rasism – Seher Yilmaz (2021) 19-21/10  176s (egen) […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *